Guru, když ráno poctivě vstáváme a modlíme se a meditujeme, proč nám duše nedá dostatek vnitřní sladkosti a povzbuzení, abychom cítili, že to stojí za to?

Sri Chinmoy: Pomysleme na farmáře. Když zasadí semínko, musí čekat měsíce, než z něj něco vyroste. My musíme také počkat. Proč používáme výraz „Boží zvolená Hodina“? Neříkáme „moje hodina“. Děláme třeba správnou věc, ale kýžená hodina ještě nenastala. Je to jako s plynovými kamny. Pokoušíme se je zapálit, ale nedaří se nám to, a tak si pomyslíme: „Zkouším to každý den, ale kamna ne a ne chytit. Jak je to možné?“ Stačí však pustit plyn jen trochu víc a plamen se rázem objeví.

Farmář zaseje semínka. Pak je chodí den co den zalévat. Jednoho dne toho ale může mít dost. Pomyslí si: „No, co to je? Kdyby tam něco mohlo vyklíčit, už by se tak stalo.“ To je naše netrpělivost.

Nejvyšší modlitba zní: „Možná mi Bůh chce dát něco jiného. Nechce mi splnit tuto touhu. Možná pomýšlí na nějakou jinou věc, a až mi ji dá, mé vlastní přání bude automaticky vyplněno.“ Takováto moudrost nám chybí. Měli bychom si říct: „Bůh mi to nedává pro mé vlastní dobro. Dá mi místo toho něco jiného. A až tu věc, kterou si zatím vůbec neuvědomuji, dostanu, má touha tím bude naplněna také.“

Máme takovouto trpělivost? Máme takovouto moudrost být zajedno s Boží Vůlí? Ne! Místo toho se ptáme, proč nám Bůh nedává, pro co se modlíme. Musíme vědět, že buď děláme správnou věc, ale hodina ještě neudeřila, anebo správnou věc neděláme. Bůh možná změní náš názor a řekne nám, abychom mu nabídli jinou modlitbu či jiný druh meditace. Anebo nám může dát něco, čím nám naplní všechny naše modlitby.

Děje se to v životě každého. Všichni vidíme, že naše modlitby či touhy občas nejsou naplněny a pak proklínáme Boha! Jenže později nám Bůh vyplní jiné přání, které naši předchozí touhu zahrnuje. V tu chvíli nám toho dá mnohem víc. Někteří obyčejní lidé se modlí pro dvacet nebo třicet dolarů. Hrozně moc je potřebují. Co se pak stane? Nedostanou je, když je potřebují, přestože se pro tyto peníze usilovně modlí. Jenže potom uplyne tři nebo šest měsíců a oni dostanou čtyři sta nebo pět set dolarů, i když chtěli jen dvacet nebo třicet! Boží Hodina se zčistajasna zjeví v podobě nějakého pojištění nebo jim někdo vrátí peníze nebo se stane něco jiného. Jsou to jejich peníze, ale úplně na ně zapomněli a už je neočekávali. V Boží Hodině se k nim vrátí. Když potřebují dvacet dolarů, vrátí se jim dvě stě. Neměli nejmenší tušení, že by mohly přijít, a ony přesto přijdou.

Stejně tak ve tvém případě Bůh tvoji touhu nenaplňuje nebo pro ni ještě nenastal čas. Tvojí touhou je řekněme těch dvacet dolarů, ale v Boží zvolené Hodině ti ji Bůh vyplní tak, že ti jich dá čtyři sta. Tím bude i ta první touha automaticky naplněna.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Za hranice toho, co máme a nemáme rádi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2013.

Toto je 1597th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Za hranice toho, co máme a nemáme rádi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »