Nejtěžší je pro mě zvolit si mezi dvěma možnostmi, které vypadají rovnocenně. Jaký je správný způsob, když se mám rozhodnout mezi dvěma situacemi nebo možnostmi, které vypadají stejně dobře?2

Sri Chinmoy: Máš dvě možnosti a oběma přikládáš stejnou důležitost?

Žák: „Obě vypadají, že nabídnou určité řešení v mém životě, ať už duchovně nebo materiálně. Obě se zdají být stejně dobré.“

Sri Chinmoy: Cítíš, že by tě obě dovedly k tvému cíli?

Žák: „Ano, Guru.“

Sri Chinmoy: Drahý hochu, dva způsoby nemohou nikdy vést ke stejnému cíli — pouze jeden z nich. Ten druhý není správný. Pokus se nejprve pocítit, že než začneš, musíš učinit rozhodnutí. Pak ti zůstane už jen jeden způsob. Nemohou existovat dva. Božské v nás si vždy už dopředu zvolí ten duchovní způsob.

Mysl může přikládat stejnou důležitost oběma možnostem. Poví ti, že tě obě cesty dovedou k tvému cíli. Srdce ale tohle neudělá. Vždy si vybere jen jednu. Mysl ti řekne: „Tato cesta je dobrá a tamta je stejně tak dobrá.“ Srdce ti toto neřekne. Vždy zvolí jednu z nich.

Dobrá, a která možnost je tedy ta správná? Jak si vybrat? Jaké to dilema! Asi tak týden medituj předtím, než půjdeš spát. Medituj! Nemysli na žádnou z možností, ani na první ani na druhou. Úplně se odevzdej, nabídni naprosté, nepodmíněné odevzdání.

Říkáš, že máš pocit, že tě obě cesty dovedou k cíli. Modli se prosím k Nejvyššímu a zeptej se ho. Modli se k němu, aby vybral jen jednu cestu, tu správnou. Může to trvat den nebo dva. Dokonce i kdyby to bylo velice komplikované, během dvou týdnů určitě dostaneš odpověď. V noci budeš mít sen anebo časně zrána před sebou uvidíš jedinou cestu, ne dvě. Dvě cesty nemohou mít stejnou důležitost — ne! Existovat může jen jedna cesta.

Může se však stát, že uvnitř určité cesty spatříš tu druhou, kterou jsi považoval za stejně důležitou. Rozumíš mi? Jednu sis zvolil, a tu druhou ke svému úžasu nalezneš v té první.


BLD 14-20. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázky doma 10. listopadu 1997