Četl jsem o různých duchovních Mistrech, o kterých jsi řekl, že realizovali Boha.

Sri Chinmoy: Číst o duchovních Mistrech nebo přímo studovat jejich spisy je velmi dobré, pokud ti to zvyšuje oddanost k tvému vlastnímu Mistrovi. V dětství a během dospívání jsem četl o Šrí Rámakrišnovi a jeho výroky, a má láska k mému Mistrovi Sri Aurobindovi ohromně vzrostla. Když jsem četl spisy Sri Rámakrišnových žáků nebo knihy o něm, které popisovaly jeho lásku k Matce Kálí, hodně mi to pomohlo zvýšit moji oddanost ke Sri Aurobindovi a Božské Matce.

Musíš vědět, že hlavním účelem čtení duchovních knih o duchovních Mistrech nebo psaných jimi samotnými, je zvýšení oddanosti k vlastní cestě, k vlastnímu Mistrovi. Pokud začneš porovnávat a říkat si: „Ale ne, můj Mistr je lepší a tento je horší.“ anebo „Jeho cesta je lepší a moje není tak dobrá.“ nebo „Tento Mistr říká tohle lépe než můj.“ nebo „Tento Mistr je nikdo, můj je lepší, je výš.“, zaděláváš si na problémy. Mnoho lidí, kteří vstoupí do světa srovnávání, z toho bývá zmateno. Žádné srovnávání, žádné srovnávání!

Pokud si chceš o ostatních duchovních Mistrech číst, bývá to občas užitečné v době, kdy je tvá aspirace trochu povadlá, když se ti nedostává inspirace. Pokud si chceš zvýšit intenzitu své aspirace přečtením této nebo jiné knihy, pomůže ti to.

Jakmile je ale tvá aspirace týdny a měsíce velmi, velmi intenzivní, pak bys tyto knihy číst neměl, protože už běžíš nejvyšší rychlostí. V takovou dobu číst o ostatních Mistrech nepotřebuješ. Pokud cítíš, že ve svém vlastním vnitřním životě děláš nejrychlejší pokrok, pak tyto knihy nejsou vůbec vhodné. Tvůj vlak jede největší rychlostí. Pouze se snaž cítit, že tě tvůj vlastní Mistr nese anebo ty neseš svého Mistra.