Mohl bys poradit nějakou další metodu, jak se bránit prázdným chvílím? V knize Everest-Aspiration jsi napsal: „Říkáš, že trpíš prázdnými chvílemi. Víš proč?“ A tvá odpověď byla: „Nehraješ si v zahradě svého srdce s dítětem srdce, duší.“ Mohl bys poradit ještě jiný způsob, jak zarazit prázdné chvíle, když se objeví?

Sri Chinmoy: Když cítíš prázdnotu, mysl tě může snadno oklamat. Když se cítíš prázdný, naprosto prázdný, v tu chvíli nevíš, jestli je pro tebe tato prázdnota dobrá či nikoliv. Může to být prázdnota nádoby, kterou jsi předtím vyprázdnil. Do takové nádoby pak může sestoupit má milost a Božskost. Občas je takovýto druh prázdnoty zcela nezbytný. Mysl se tě ale snaží odradit a našeptává ti, že jsi prázdný, že je život o ničem, že je naprosto zbytečný a beznadějný. Když ti mysl vykládá takovéhle věci, jen tě klame.

Někdy bývá prázdnota přípravou. Připravuje tě pro sestup něčeho vyššího, něčeho nesmírně důležitého. Mysl ti může tvrdit, že je tvůj život beznadějným případem, že jsi sestoupil, že jsi upadl a nic ti nezbylo. Může ti říkat, že z duchovního života, z meditace, nezískáváš žádnou radost.

Když se tě takto pokouší podvést, v takové chvíli jí prostě řekni: „Ne, tato prázdnota je dobrá.“ Bude to trvat možná jen pár hodin, pár dní nebo týdnů. Změň svůj názor, pomýšlej na prázdnotu jako na něco dobrého, jako na přípravu. Pokud se cítíš ztracený, není to dobře.

Vždycky, když se přihodí něco odrazujícího, musíš být chytrý. Musíš být moudrý. Tu příhodu je potřeba něčím vyvážit. Musíš proti ní zabojovat všemi prostředky. Když cítíš prázdnotu, přesvědč svoji mysl: „Ne, je pro mě nezbytná. Něco uvnitř mě se chystá něco přijmout. Něco se ve mně děje, jen si toho nejsem vědom.“ Tvá mysl může naříkat: „Jsem naprosto prázdný, prázdný, prázdný. Nic ve mně není. Jsem jako vyprahlá poušť.“ Avšak srdce bude odporovat: „Ne, nastal zvláštní čas. Můj farmář, můj duchovní Mistr, zrovna oře a obdělává pole.“ Snaž se cítit, že tvůj Mistr oře pole ve tvém srdci. Pak bude sít a brzy sklidíš úrodu. Není to sebeklam — je to pravda!

Toto jsou způsoby, božské způsoby, jak se vzepřít a překonat špatné síly, které na tebe útočí. Jsou to zcela pozitivní způsoby. Nic by tě nemělo odrazovat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Překonání oblíbeného a neoblíbeného.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2013.

Toto je 1597th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Překonání oblíbeného a neoblíbeného, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »