Sri Chinmoy: Nedávno jsem jel autem po Main Street. Při řízení naše ruce dělají jednu věc a nohy pak něco zcela odlišného. Na vnější úrovni můžeš dělat čtyři věci současně. Co se týká mě, já dělám vnitřní i vnější společně. Ty jsi ještě Boha nerealizoval. Zítra jej ale realizuješ!5

Žák: „Uvědomuje si tvá fyzická mysl všechno, co děláš, Guru?“

Sri Chinmoy: Musíš jít za fyzické. Jestliže tomu tak není, pak nemůžeš dělat dvě věci naráz; nemůžeš dělat vnitřní a vnější zároveň. Vnější věci současně zvládneš, něco děláš rukama a něco jiného nohama. Pokud bys ale chtěl dělat vnitřní a vnější společně, musíš jít za fyzické. Jedny dveře jsou pro tebe zavřené. Své vnější dveře máš otevřené, takže vidíš, co se děje ve vnějším světě. Ty druhé máš ale zavřené a jimi musíš projít, aby ses dozvěděl, co se za nimi děje. Jakmile však realizuješ Boha, dokážeš vidět i přes tyto zavřené dveře, jako pomocí rentgenu. Pak budeš vědět, co se děje ve vnitřním i vnějším světě.


BLD 22. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázku doma 27. dubna 2002