Sri Chinmoy: Nedávno jsem jel autem po Main Street. Při řízení naše ruce dělají jednu věc a nohy pak něco zcela odlišného. Na vnější úrovni můžeš dělat čtyři věci současně. Co se týká mě, já dělám vnitřní i vnější společně. Ty jsi ještě Boha nerealizoval. Zítra jej ale realizuješ!1

Žák: „Uvědomuje si tvá fyzická mysl všechno, co děláš, Guru?“

Sri Chinmoy: Musíš jít za fyzické. Jestliže tomu tak není, pak nemůžeš dělat dvě věci naráz; nemůžeš dělat vnitřní a vnější zároveň. Vnější věci současně zvládneš, něco děláš rukama a něco jiného nohama. Pokud bys ale chtěl dělat vnitřní a vnější společně, musíš jít za fyzické. Jedny dveře jsou pro tebe zavřené. Své vnější dveře máš otevřené, takže vidíš, co se děje ve vnějším světě. Ty druhé máš ale zavřené a jimi musíš projít, aby ses dozvěděl, co se za nimi děje. Jakmile však realizuješ Boha, dokážeš vidět i přes tyto zavřené dveře, jako pomocí rentgenu. Pak budeš vědět, co se děje ve vnitřním i vnějším světě.


  1. BLD 22. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázku doma 27. dubna 2002

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Za hranice toho, co máme a nemáme rádi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2013.

Toto je 1597th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Za hranice toho, co máme a nemáme rádi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »