Guru, realizoval Ardžuna v té inkarnaci Boha?

Sri Chinmoy: Rozhodně Boha realizoval.

Žák: „Dokázal to díky své jednotě se Šrí Krišnou nebo s pomocí duchovních cvičení?“

Sri Chinmoy: Duchovní cvičení dělal také — spoustu a spoustu, celá léta. A nejen v té inkarnaci, začal už v dřívější. V této ale dostal nejvíce Milosti, protože do jeho života vstoupil Šrí Krišna. Mahábhárata není počátkem naší indické historie, naší indické civilizace. Proto Šrí Krišna řekl, že byl to a tamto. Dávno před touto inkarnací, ve své dřívější inkarnaci, byl Šrí Krišna sluncem a měsícem.

V té inkarnaci Ardžuna realizoval Boha. Naštěstí nebo naneštěstí ale realizace není statická. Z tehdejší realizace pokračoval dál, mnohem dál. Jak říkávám, být u paty stromu realizace je velké dosažení. Mnoho lidí je milióny a miliardy mil daleko od tohoto stromu. Někteří lidé na pokraji realizace jsou jen jednu, dvě, tři, dvacet nebo sto mil daleko. Někteří si mohou k patě stromu sednout a zůstat tam po kdoví kolik let — možná dvě stě nebo tři sta let. Bojí se šplhat nahoru nebo na ně ještě nesestoupila Milost, aby vyšplhali na strom. Ostatní vyšplhají a pak se často nechtějí vrátit dolů. Slíbí, že se vrátí, ale neudělají to.

Existuje ale někdo, kdo se stává vším pro celý svět. Jakmile vyšplhá nahoru, stane se samotným stromem. Je to Avatár. Bůh chce, aby se stal celým stromem — kmenem, listy, květy a plody. Ostatní, jako jsou jogíni nebo světci, se dotknou stromu nebo trochu vyšplhají a zastaví se. Má-li se ale někdo stát Avatárem, musí se stát vším, nejenom stromem, ale i nesčetnými listy, květy, plody, vůní — vším. V jednu chvíli musí hrát úlohu nepatrného listu mezi mnoha dalšími. Jedna jeho část se stane listem, ale současně jiná část je ohromným kmenem, a další část představuje větve. Avatár musí dělat všechno, všechno.

Co dělá Ardžuna teď, Guru?

Sri Chinmoy: Vstoupil do procesu evoluce. Jeho duše si vzala několik málo dalších inkarnací. Pán Krišna mu dal celou svoji Božskost a on zcela splynul s Vědomím Krišny. Vědomí Krišny prostupuje vším, ale protože je Šrí Krišna znám jako Pán, zůstává Pánem. Ardžuna však díky sjednocení s Vědomím Krišny pro něj dělá nekonečně věcí, stejně jako Pán Krišna dělá nekonečně věcí pro lidstvo prostřednictvím Ardžuny.

Žák: „Byl Ardžuna v některé ze svých inkarnací všeobecně známý, když dosahoval dalšího pokroku?“

Sri Chinmoy: Byl známý, velmi dobře známý. Ardžuna se stal mnohými světovými osobnostmi.

Žák: „Ale ne světovou duchovní osobností?“

Sri Chinmoy: Duchovní osobností ne, ale byl mnohými dobrými osobnostmi. Stal se mnoha světovými osobnostmi v dobrém slova smyslu, ne v nebožském smyslu. Pán Krišna a Ardžuna si udrželi svoji Božskost.