Guru, mohl bych se zeptat na ten zážitek, který měl Ardžuna se Sri Krišnou ve tvém příběhu? Byla Ardžunova jednota se Sri Krišnou taková, že kdyby byl balónek modrý a Sri Krišna jej prohlásil za zelený, viděl by Ardžuna svýma fyzickýma očima skutečně zelenou barvu? Nebyl to na jeho straně jen souhlas, neříkal jen „Ano, máš pravdu,“ ale doopravdy by tu jinou barvu viděl? Jakou měl jednotu?

Sri Chinmoy: Skutečně by tu barvu viděl. Nejprve by ani neřekl, co vidí. Ale i kdyby nějakou barvu dopředu řekl, jakmile by Sri Krišna prohlásil, že je to zabarvené tak a tak, Ardžuna by ji ihned viděl, a řekl by, že se zmýlil. Kdyby se ho nejprve Sri Krišna zeptal, mohl by nějakou barvu říct, anebo by jej požádal: „Prosím, prozraď mi, jakou to má barvu.“ Prosil by Sri Krišnu, aby mu řekl, jak je to zabarvené. Pak by nějakou Sri Krišna řekl a Ardžuna by ji ihned viděl. Jeho fyzické oči by ji takovou viděly.

Kdyby na začátku řekl jinou barvu a pak by Sri Krišna řekl něco úplně jiného, podíval by se na to znova a viděl by přesně stejnou barvu jako Sri Krišna. Měl se Sri Krišnou takovou jednotu, že by vždycky viděl stejnou barvu jako on. Ostatní žádnou jednotu neměli, takže cokoliv na začátku viděli, bylo to pro ně dané. Prohlásili: „Takovou to má barvu, takovou to má barvu.“

Moc pěkná otázka!

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Překonání oblíbeného a neoblíbeného.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2013.

Toto je 1597th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Překonání oblíbeného a neoblíbeného, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »