13.

Narozeniny jsou zahradou sladkosti.
Sri Chinmoy, Narozeniny, Sri Chinmoy Centrum, 2007