32.

Narozeniny neznají nedostatek sladkosti, štěstí a plnosti.
Sri Chinmoy, Narozeniny, Sri Chinmoy Centrum, 2007