Jak mohu být lepší manželkou a matkou?

Sri Chinmoy: Musíte cítit, že ve vašem manželovi, ve vašem synovi je Bůh. Milujete svého manžela a syna ne proto, že jsou vám nejdražší, ale proto, že je uvnitř nich váš Nejdražší, Nejdražší všech. Uvnitř své rodiny musíte cítit přítomnost Boha. Dokážete-li ve svých drahých a blízkých jasně vidět a cítit přítomnost Boha, pak zjistíte, že jste připraveni pro ně udělat vše.

Když teď děláte něco pro svého manžela nebo dítě, někdy to děláte neochotně. Děláte to, protože to cítíte jako svou povinnost. Ale budete-li dělat něco pro Boha, uděláte to s čistou radostí, protože On vám dá nezbytnou sílu a inspiraci k tomu, abyste udělali to, oč vás žádá. Dokážete-li tedy ve svém manželovi a synovi vidět a cítit Boží přítomnost, tehdy si dokážete udržet stále stejnou inspiraci a radost.