Myslíte si, že na děti nepříznivě působí, mají-li jen jednoho rodiče? A pokud ano, jak?

Sri Chinmoy: Skutečnost, že mají děti jen jednoho rodiče, je většinou ovlivní. Děti chtějí mít otce i matku. Jen tehdy cítí, že je rodina úplná. Na druhou stranu jsme ve stovkách případů viděli, že otec dokáže dětem projevovat náklonnost a lásku obou — otce i matky, nebo že má matka schopnost nabídnout i lásku, kterou děti očekávají od svého otce. Pokud otec nežije, od matky se přirozeně očekává, že bude nabízet i otcovu lásku, a matka ji musí nabízet. A není-li naživu matka, otec musí hrát matčinu roli.