Kdykoliv jsem nešťastná, obvykle je to spojené s mým zájmem a starostmi o mou čtrnáctiletou dceru a s mým připoutáním k ní.

Sri Chinmoy: Odpovím na tuto otázku ve prospěch vaší dcery. Musíte přesvědčit sama sebe, že před čtrnácti lety pro vás vaše dcera neexistovala a ani vy jste neexistovala pro ni. Vy odejdete na onen svět dříve než ona. Vaše dcera je jako mango, které jste utrhla z mangovníku. Nebudete ho mít navždy. Až se po šedesáti nebo sedmdesáti letech vrátí ke Zdroji, nebudete si na ni moci činit nárok. Můžeme si činit nárok jen na věci, které jsou s námi trvale.

Získáváte nějaký užitek z toho, že si děláte starosti? Ne! Jen ničíte sama sebe a síly z vašich starostí vstupují i do ní. To dovolí, aby se do situace dostalo více nebožských sil. Pokud si budete i nadále dělat přílišné starosti, tyto starosti samy o sobě jsou nebožská síla. Pokud vaše dcera není doma a vy si o ni děláte starosti, potom do ní tyto starosti vstupují jako střela. Nevstoupí do ní jako starosti, ale jako něco jiného, co je nepříjemné. Bude jí špatně od žaludku nebo jí bude nějak jinak fyzicky špatně. Když si tedy děláte starosti nebo se zlobíte, vaše neštěstí vstoupí v nějaké podobě do vaší dcery a způsobí jí nepříjemnosti.

Rád bych vám řekl, že budete šťastná jedině v den, kdy ucítíte, že pro svou dceru nejste nepostradatelná. Jedině Nejvyšší je nepostradatelný. V okamžiku, kdy tohle ucítíte, budete šťastná. Jste stoprocentně zodpovědná za to, že své dceři, která je vašemu srdci nejdražší, budete nabízet dobrou vůli. Jste povinna jí neustále nabízet dobrou vůli. Ale dělat si starosti nebo se zlobit a hněvat, vůbec nepomůže.