Co je z duchovního hlediska vzdělání?

Sri Chinmoy: Existují tři druhy vzdělání: lidské vzdělání, božské vzdělání a Boží vzdělání. Lidské vzdělání znamená mít oči otevřené dokořán. K tomu se potřebujeme přestat přátelit s nocí nevědomosti.

Božské vzdělání je sebedávání. K tomu musíme cítit, že Bůh je jedinou skutečnou existencí zde na zemi i tam v Nebi.

Boží vzdělání je uspokojení v dokonalosti. Uspokojení v dokonalosti můžeme dosáhnout, jen když cítíme, že nemůže existovat žádný jiný způsob, jak být šťastní, než ten, že učiníme šťastným Boha Samotného.