Na co bych měla meditovat, než vejdu do třídy učit?

Sri Chinmoy: Prosím meditujte na Nejvyššího v každém svém studentovi. Nemusíte meditovat jednotlivě na každého studenta, ale pokuste se je všechny cítit jako jedinou bytost, která medituje přímo před vámi. Když ucítíte ve svých studentech přítomnost Nejvyššího, ciťte prosím, že se Nejvyšší v nich učí od Nejvyššího ve vás. Musíte cítit, že Nejvyšší uvnitř vás je starší bratr. Bude-li starší bratr učit mladší sourozence, pomalu a postupně získají jeho moudrost. Pokud to dokážete, budete schopna vidět, že studenti jsou nedílnou součástí vaší vlastní existence.