Jak může učitel poznat, kdy být soucitný a kdy být pedantský?

Sri Chinmoy: Existují dvě cesty, které vedou ke stejnému cíli. Jedna cesta je známá jako cesta soucitu a druhá je známá jako cesta kázně. Ačkoliv obě cesty vedou ke stejnému cíli, Bůh má cestu soucitu radši než cestu kázně, protože cítí, že pokud jde dítě cestou soucitu, potom bude schopno jít mnohem rychleji. Jedině když s ničím jiným neuspěje, se Bůh uchýlí k tomu, aby ukázňoval životy svých studentů. Na druhou stranu nám ale Bůh říká, že dokonce i jeho kárný skutek není nic jiného než soucit, protože je to Jeho soucitné Srdce, které ho nutí osvítit a zdokonalit Jeho děti.

Při jednání s neukázněnými dětmi je soucit prvním a hlavním přístupem. Kázeň použijte pouze v krajním případě. Na praktické úrovni musí učitel potají pozorovat, zda určitý student reaguje víc na soucitný aspekt života, nebo na kázeňský aspekt života. Když tohle pozná, snadno může udělat, co bude zapotřebí.