Jak můžeme naplnit srdce a duši dětí světa?

Sri Chinmoy: Srdce a duši dětí světa můžeme naplnit jen tak, že se staneme srdcem a duší dětí světa. Co to znamená? V každém okamžiku si musíme pěstovat dychtivost učit se věci, které jsou osvěcující a naplňující. V každém okamžiku musíme mít nadšení a dychtivost dozvědět se více o pravdě, více o světle, více o blaženosti. To, co nám dá dětské srdce a dětskou duši, je naše dychtivost učit se. A jedině tím, že budeme mít dětské srdce a dětskou duši, můžeme naplnit srdce a duši dětí světa.