Jak může člověk ve své práci ve škole vidět a cítit krásu?

Sri Chinmoy: Školní práci a ostatní práci musíme brát jako součást své sebedisciplíny. Výsledkem sebedisciplíny je uspokojení. Jestliže chceme uspokojení, musíme cítit, že v naší sebedisciplíně není nic než odhalující se světlo krásy.