Jak Bůh vypadá?

Sri Chinmoy: Bůh vypadá přesně jako my. V tvém případě, až ty uvidíš Boha, bude vypadat přesně jako ty. Až uvidí Boha někdy jiný, Bůh bude vypadat přesně jako on. Až kdokoliv z tvé rodiny uvidí Boha, Bůh bude vypadat přesně jako ten člověk. Jakmile Boha uvidíš, řekneš: „Vypadá jako já!“ Boží Oči, Jeho Tvář, vše, co má, bude vypadat stejně jako ty. Jediný rozdíl bude v tom, že On je nekonečně krásnější než ty. To proto, že tvá nejosvícenější část je nekonečně krásnější než tvá nejméně osvícená část. Ačkoliv Jej dokážeš poznat a činit si na Něj nárok jako na svého zcela vlastního, někdo jiný Jej nemusí dokázat poznat, protože On přišel za tebou, a ne za někým jiným.