Jdu k Bohu?

Sri Chinmoy: Určitě jdeš k Bohu. Přišla jsi od Boha na zem se zvláštním poselstvím: abys řekla úplně každému na světě, jak milý, laskavý, dobrý a krásný Bůh je. A až o Bohu řekneš, co o Něm říct máš, vrátíš se k Bohu v Nebi.