Proč jsou moji učitelé ve škole vždy tak protivní?

Sri Chinmoy: Milý chlapče, je mi tě líto. Zároveň je mi líto tvých učitelů. Máš pocit, že tví učitelé jsou vždy protivní. Učitelé mají pocit, že vy děti jste vždy vzpurné a neukázněné. Učitelé vás mají rádi, ale teď s vámi jednají způsobem, který dobře znáte: křičí a ječí. Mají pocit, že to je ten nejlepší způsob, protože tento způsob znáte.

Existuje ale jiný způsob a vaši učitelé jsou nedočkaví vám ten způsob ukázat. V okamžiku, kdy se uklidníte, ztišíte a budete poslušní, učitelé se na vás oduševněle usmějí a s láskou, klidně a úplně vám předají svou bohatou moudrost.