Proč není Bůh lidská bytost jako my?

Sri Chinmoy: Bůh rozhodně je lidská bytost jako my. Bohužel Ho nepoznáváme. Proč Ho nepoznáváme jako lidskou bytost? Protože nepoužíváme zvláštní oko a zvláštní srdce, které máme uvnitř sebe. Toto zvláštní oko je mezi našima dvěma obyčejným očima a trochu nad nimi. Duchovní srdce je uvnitř našeho obyčejného srdce. Jakmile bude toto zvláštní oko a zvláštní srdce otevřené, snadno dokážeme vidět, že Bůh, jako my, je lidská bytost.