17.

Stoupám vzhůru,
když se mé srdce stává
zosobněním
andělské sladkosti.