2.

Právem
padám dolů,
když chci, aby Bůh
miloval jen mne.