34.

Padám dolů,
když považuji svou podezíravou mysl
za svou polárku.