36.

Padám dolů,
když opatruji objev své mysli —
nesoulad.