4.

Padám dolů,
když má aspirace postrádá slzy
a mé zasvěcení postrádá úsměvy.