42.

Když se pyšním
svým pokusem o sebeanalýzu,
padám dolů.