46.

Padám dolů,
když byť jen jemně udeřím
na gong předvádění své mysli.