6.

Padám dolů,
když jsou má mysl a mé srdce
na ostří nože.