Je aspirace nejzazším cílem?

Pro jednoho člověka je aspirace podle jeho vize či schopnosti nebo vnímavosti cílem. V souladu se svým vlastním uvědoměním, svým současným vývojem duše má pravdu. Ale někdo jiný, kdo překročil tento stupeň vývoje, řekne: „Ne, aspirace není konec.“ První člověk má pravdu, ale ten druhý jde daleko, daleko za tento cíl.

Když se dítě podívá na žebřík, stačí mu, když dokáže dosáhnout na první příčku. To je jeho cíl. Ale obratný lezec, dospělý, chápe, že toto je teprve první krok. Podobně, jedná-li se o vnitřní život, duchovní život, může zážitek realizace lépe vysvětlit hledající nejzazší Pravdy než filozof.

Mnoho tak zvaných filozofů není v Indii oprávněno vyjadřovat vnitřní pravdu. Neví, co to je vnitřní pravda. Velmi často se filozofové dostávají do smutných sporů. Pak přichází k duchovním Mistrům, kteří neprostudovali ani jednu filozofickou knihu, ani jednu duchovní knihu. Filozofové vysvětlují své myšlenky tím nejsložitějším filozofickým žargonem, ale duchovní Mistři mohou na všechno odpovědět jedním nebo dvěma slovy. Filozofové pak odchází domů v míru.

Před šesti nebo sedmi lety měli dva význační filozofové velkou debatu o vědomí a nekonečnosti. Hodiny a hodiny se přeli. Pak šli k velmi významné duchovní učitelce. Nečetla téměř nic, ale díky svému duchovnímu osvícení, vnitřnímu osvícení, osvětlila problém těchto dvou filozofů. Všechno shrnula do několika slov a oni pak odešli domů.

Proniknete-li do hlubší filozofie, získáte vnitřní vizi. Filozofie znamená daršan a daršan znamená také vizi. Když jdete ještě hlouběji, vcházíte do života jógy. V józe nesmíte vidět vědomí jako něco, co je od vás oddělené, vědomí je vám dáno jako něco zcela vlastního. Naše vize cíle zcela závisí na úrovni vědomí. Podle chápání a vize některých lidí je aspirace cílem. Ale podle našeho chápání je Cíl mnohem dál.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plakej uvnitř — tvůj je Cíl.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 161st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plakej uvnitř — tvůj je Cíl, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »