Mahásarasvatí

Oheň hudby tvého srdce stráví naši ospalost,
naše cesta nikde nekončí.
Všechny duše se musí od tebe naučit
tvé nepoznané trpělivosti,
aby prošly nesmrtelnými zeměmi.

Dotkneme se citů arabesky tvého srdce nejvyšší blaženosti.
Nikdy nezměrná je tvá pravda.
Našimi příkrovy sužované kořeny sají tvoji milost
ve tvém gobelínu pravdy.

Všechny světy nevědomostí oslepené se ponoří
do tvého světla,
ó královno moře dokonalosti!
Tvůj zrod nejvyšší moudrosti nás zachvátí
a učiní nás věčnými, volnými.

Čtvrtým aspektem Božské Matky je Sarasvatí neboli Mahásarasvatí. Mahéšvari je Matkou nesmírnosti, Mahákálí je Matkou aspirace a Mahálakšmí je Matkou sladkosti, krásy, vůně a harmonie. Mahásarasvatí je však Matkou dokonalosti, poznání a moudrosti. Když jdeme mentální cestou, když naši cestu započneme v mentálním světě, první věcí, kterou uděláme je, že vzýváme tuto Matku, Mahásarasvatí. S jejím požehnáním započneme naši mentální cestu a do celého našeho mentálního a intelektuálního života vneseme její nejsladší, nejvyšší požehnání. Od svých oddaných vyžaduje dokonalou dokonalost.

Tato Matka je kosmickým hudebníkem, nebeským hudebníkem. Hraje na „vínu“ a během hry nabídne Brahmovi transcendentální potěšení. Brahma je Stvořitel a Sarasvatí je jeho družka.

Každý bůh a bohyně má tajné, zvláštní jméno. Toto tajné jméno nazýváme semenným zvukem. Každý kosmický bůh a bohyně si pro naplnění Boží kosmické Hry osvojil jeden zvláštní zvuk. Boží bezzvuký zvuk známe jako anáhatu. Vnější život je jako otevřená kniha; ale vnitřní život je životem tajným, životem sladkosti a božské radosti. Víme, že Pán Krišna má ve vnějším světě stovky jmen: Krišna, Gopal a jiné. Ve vnitřním světě má však pro své oddané jméno duchovní neboli semenný zvuk. Tento semenný zvuk je kling. Můžeme-li vyslovovat kling nanejvýš mocně a oduševněle, potom může být z tohoto semenného zvuku v našem srdci spatřena a pocítěna Krišnova radost, božská láska a božská krása.

Semenným zvukem Kálí je kring. Můžete opakovat „Kálí, Kálí, Kálí“, ale upřímní hledající, kteří chtějí nejrychlejší pokrok, by měli opakovat velmi mocně kring. „Kálí“ můžete opakovat jemně, ale pokud byste kring vyslovili jemně, nebude to mít žádný dopad. Kring musíte vyslovit nesmírně mocně, až pocítíte, že celá vaše bytost vibruje tímto zvukem, který vytváříte ze svého srdce. Tehdy před vámi okamžitě stane Matka Kálí se svojí bezmeznou silou, bezmezným soucitem a nejvyšší rychlostí, aby vám pomohla k dosažení cíle. Samozřejmě se, prosím, snažte při zpěvu přinést do popředí svůj božský dynamický aspekt. Při používání této mantry, prosím, v sobě nemějte nebožské kvality. Je-li projev dokonalý, potom bude bezprostřední výsledek nanejvýš mocný, nanejvýš oduševnělý.

Pokud chcete vzývat Mahéšvari, můžete vyslovovat nanejvýš oduševněle hring. Semenným zvukem Lakšmí je sring. Chcete-li božskou krásu, kosmickou krásu, vnitřní krásu a harmonii, potom vzývejte Mahálakšmí. Chcete-li dokonalost, trpělivost, vnitřní moudrost a vnitřní světlo pro všechno co děláte, potom potřebujete vzývat Sarasvatí. Jejím semenným zvukem je ohing.

Tyto čtyři bohyně představují čtyři hlavní aspekty Božské Matky, její čtyři transcendentální formy. Tyto čtyři aspekty jsou pro všechny božské hledající, a pokud hledající chce, může vzývat všechny čtyři aspekty najednou. Každý hledající však obvykle dosáhne jen jeden určitý aspekt Božské Matky.

Můžete namítnout, že každý jedinec má svůj vlastní způsob dosažení cíle nebo určité spojení s jedním z těchto čtyř aspektů Boha. Pokud uctíváme určitý aspekt, který je míněn pro nás, potom budeme v našem životě velmi úspěšní. Jestliže však potřebujeme dokonalost a modlíme se k nesprávné bohyni, potom nám jen bude trvat déle, než dosáhneme toho, co chceme.

Je pravdou, že Boha můžeme dosáhnout prostřednictvím naší aspirace a získat dokonalost, sílu, poznání a všechno. Naše schopnosti jsou však velmi omezené a často nemůžeme nebo se nestaráme o to, abychom získali všechno. Jestliže cítíme, že se něco bude hodit naší přirozenosti a uspokojí to naši duši, nebo to na čas nasytí náš vnitřní hlad, potom bychom se měli modlit k tomuto danému aspektu Boha.

Chceme-li nesmírnost, potom se modlíme k Mahéšvari. Chceme-li jít k Nejvyššímu největší rychlostí, potom se modlíme k Mahákálí. Chceme-li do našeho života vnést krásu a harmonii, modlíme se k Mahálakšmí. Chceme-li ve všem dokonalost do detailu, modlíme se k Mahásarasvatí. Ale ať už hledající dá přednost kterékoliv cestě, na konci své cesty pozná, že naplnil všechny čtyři aspekty Božské Matky.