Fyzický vzhled Dilipa-da

Jak velkou postavou Dilip-da byl! Ten vznešený vzhled! Měl nanejvýš nezlomné vitálno a měl takový šarm, tak okouzlující šarm. Vůně jeho duše a jeho těla a jeho srdce byly vždy nadosah. Kamkoliv Dilip-da přišel, byla taková vůně v atmosféře.

Lidé v ášramu neuznávali, když někdo nosil korálky tulsi, korálky na džapu. Nebylo to v souladu se Sri Aurobindovou filozofií. Ale Dilip-da stál mimo. Někteří lidé mu radívali, aby nosil korálky v kurtě nebo pod svetrem, ale on neposlouchal. Dávala si je navenek.