Způsob chůze Dilipa-da

Dům Dilipa-da byl hned vedle Bengálského zálivu. Když chodíval po ulici nebo po mořském břehu, vždycky si broukal a zpíval. Vyzařovala z něj vlna blaženosti. I když šel jen dva bloky, měl takový šarm. Na vzdálenost dvou bloků jste mohli vidět vůni, šarm a krásu Dilipa-da. A když zpíval na ulici, zvedal ruce. Každý z toho měl velkou radost. Vidět ho znamenalo dostat okamžitou radost.

Mnohokrát jsem ho potkal tváří v tvář, když šel po ulici, a on mě požehnal svými úsměvy.