Dilip-da a jeho přítel Yogi Krišnaprem

Když byl Dilip Roy v roce 1923 v Laknaú, potkal mladého anglického profesora Ronalda Nixona a stali se okamžitě velmi blízkými přáteli. Nixon hluboce miloval duchovnost, a zvláště Pána Krišnu. Když získal zasvěcení od své duchovní Matky, dostal jméno Krišnaprem. Z Krišnaprema se stal velmi zbožný člověk a Sri Aurobindo si jej vysoce považoval. Sri Aurobindo řekl, že má otevřené třetí oko a má nejrůznější duchovní znaky. Dilip-da a Krišnaprem si vyměnili během let mnoho dopisů. A když ztratil Dilip-da lásku a oddanost, Krišnaprem mu spílal a nutil ho, aby opět miloval Sri Aurobinda a Matku. Byl to opravdový božský přítel. Do ášramu přijel jen jednou, v listopadu roku 1948.

Dilip-da přivedl Krišnaprema v den daršanu. V ten den museli mladí chlapci nosit boty dvou tisíc lidí od vchodu k východu. Žáci vstupovali do hlavní Meditační Místnosti a odtud šli po schodech nahoru. Stalo se, že jsem byl blízko východu a viděl je oba dva, jak jdou po schodech nahoru.

Na hlavě měli červený tilak a korálky na džapu. Dilip-da měl jednoduchou, dlouhou, volnou šňůru korálků kolem krku. Krišnaprem měl tmavé, tlusté okrouhlé korálky a měl je obtočené dvakrát kolem krku. Vzpomínám si, že Krišnaprem byl vysoký a hubený.

Jak k tomu došlo, že přijal duchovní Matku? Je to příběh, který je zároveň zábavný a zároveň osvěcující. Jednou večer pozval vicekancléř Univerzity v Laknaú tohoto anglického profesora k sobě domů na večeři. Jakmile Nixon uviděl vicekancléřovu manželku, padl k jejím nohám a řekl: „Vy jste má duchovní Matka!“ Všichni byli velmi vyvedeni z míry. Manželka sama byla v rozpacích. Ale on řekl: „Ne, ne, vy jste má Matka!“

On byl vysoce vzdělaný profesor, významný absolvent Univerzity v Cambridgi, a ona byla bengálskou manželkou vicekancléře, velmi aristokratická dáma. Jmenovala se Monika Devi. Nikdy se nemodlila a nemeditovala, ale měla mystickou osobnost a obrovské skryté hloubky.

Vicekancléř sám byl velmi v rozpacích. Nemohl se před ostatními ani ukázat. Ale nakonec řekl: „Dobrá. Vidím, že vaše oddanost je velmi upřímná. Můžete ji uctívat.“

A tak se Nixon stal velkým žákem této dámy. Nikdy se o duchovnost nezajímala. Ale když viděla oddanost tohoto mladého Angličana, začala se modlit a meditovat.

Krišnaprem po několika letech vyučování v Laknaú a Váránásí, odešel a plně se věnoval duchovnosti v Almoře pod záštitou své Guru. Jmenovala se Yashoda Ma. Díky němu k ní přišlo mnoho, mnoho žáků. Viděli, že Krišnaprem je vysoce pokročilý. Nakonec kapituloval i její manžel a také se stal jejím žákem. Viděl ve své manželce tak krásné a duchovní vlastnosti.

Mezi Krišnapremem a manželem byl velký věkový rozdíl, přesto se stali blízkými přáteli. Oba byli žáky vicekancléřovy manželky. Dokážete si to představit!