Výběr Gurua

Ten Guru, který vám dává nesmírnou radost, je vaším Mistrem. Řekněme, že vidíte jít po ulici čtyři lidi. Jeden okamžitě upoutá vaši pozornost a vy nevíte proč. Ostatní jsou tam také, ale vaše duše má k jednomu z nich vnitřní náklonnost. Podobně můžete jít k duchovnímu Mistrovi a když se na něj podíváte, možná ucítíte, že je to někdo, koho už znáte. Můžete cítit, jak vám něco zevnitř říká: „Znám toho člověka.“ I v jeho vnějších gestech můžete cítit ohromnou známost. Můžete pocítit. „Je to někdo, kdo mi byl velmi blízký, ale nyní jsem na něj zapomněl.“ To je spojení mezi vaší duší a duší toho Mistra. Každý má duši. Jestliže se vám od Mistrovy duše okamžitě dostane vnitřní odpovědi, buďte ujištěni, že jste určeni pro jeho cestu. Jste-li ve své vnitřní bytosti zcela rozechvělí, když jej vidíte, pak je to ten správný člověk.

V několika případech se stalo, že někdo docela náhodou zmínil Mistrovo jméno. Bůhví jaká hudba, co je magického v Mistrově jménu, ale hledající přišel k Mistrovi, protože uslyšel jeho jméno. Samotné Mistrovo jméno k němu přitahuje některé lidi. Mistr vám nemusí říct ani slovo. Samotná jeho přítomnost vás zaplaví nezměrnou radostí a blažeností. Všechno se děje v tichosti. Mistr mluví, protože musí přesvědčit vnější mysl, povrchní, intelektuální mysl. Ale tyto rozmluvy vám nemohou přinést realizaci. Je to vaše meditace, je to váš vnitřní pocit jednoty s Mistrovou duší, co vám dovolí uvědomit si to Nejvyšší.

Každý, kdo je předurčen být mým žákem, se jím nakonec stane. Každý, kdo mi není předurčen, ke mně může přicházet šest měsíců, a nemusí ve mně nic vidět. Nemohu ho obviňovat, protože pro něj nejsem míněn. A tak pokud ve mně nic nevidíte nebo pokud necítíte, že je tato cesta pro vás, prosím nebuďte zklamáni. Je mnoho cest, ze kterých si můžete vybrat. Moji žáci ve mně cosi vidí, a proto se mnou zůstávají. Dělají pro sebe tu správnou věc. Jestliže zde nenacházíte, co hledáte, měli byste se porozhlédnout jinde. Neodmítám vás — vůbec ne. Ale cítím, že plýtváte svým drahocenným časem.

Co potřebujete, je vnitřní vedení a vnější ujištění; potřebujete někoho, kdo vás povede a neustále vás bude povzbuzovat, inspirovat a dodávat vám aspiraci, tak abyste mohli postupovat vpřed podle nejvyššího vnitřního pláče své duše. Udržte si svůj intenzivní vnitřní pláč po učiteli. Pak jej zítra nebo o několik dní později najdete. Neměli byste promeškat žádnou příležitost navštívit a vidět duchovního Mistra, když mají přednášky a pořádají meditace. Kdokoliv vám dá vnitřní radost a uspokojení, je váš učitel.

Při výběru Gurua můžete vyzkoušet jednu věc. Napište si jména všech Misrtů, na které jste narazili, slyšeli o nich nebo jste je našli v knihách, které jste četli. Může to být šest nebo sedm jmen. Pak vezměte jméno prvního duchovního Mistra na seznamu a při tom, jak budete opakovat jeho jméno, dejte si svou pravou ruku na své srdce. Při tom, jak budete sedmkrát opakovat jeho jméno, zkuste zvuk cítit ve svém srdci. Pokračujte v seznamu a při vyslovování jména duchovního Mistra zkuste cítit tep svého srdce. Cítíte-li radost, blaženost nebo extázi, ihned dejte Mistrovi známku. Musíte cítit, jaký druh radosti získáváte z opakování jeho jména a oznámkujte to v určitém rozmezí.

Jestliže při opakování jména Mistra necítíte žádnou odezvu, žádnou radost, žádnou inspiraci, tak máte plné právo dát mu nulu ze sta. Jestliže ze jména Mistra, který je na seznamu, získáte výraznou odezvu, jste-li zcela rozechvělí, jestliže vám samotné jméno úplně rozbuší srdce a cítíte to od vrcholku hlavy až k patám, můžete ho oznámkovat devadesáti pěti nebo dokonce stem. Potom bezpochyby víte, že je to váš Mistr. Je určený pro vás a vy jste určeni pro něj. Jestliže není ve vaší blízkosti, ale je v Indii nebo někde jinde, musíte jet tam anebo pokud se to má stát, okolnosti přivedou Mistra k vám. Pokud jste určeni být žákem tohoto Mistra, Bůh vás bezpochyby přivede k němu nebo přivede Mistra k vám.

Bez ohledu na to, kdo je vaším učitelem, chci, abyste realizovali Boha. To mi udělá tu největší radost. Není důležité to, kdo vás vede, ale kam jdete — zda zůstáváte v nevědomosti, nebo vstupujete do moře Světla. Vidím-li aspiranta plavat v moři Světla, dělá mi to největší radost. To, co mě těší, není, kdo ho přivedl; jen skutečnost, že je tam, v moři Světla.