203. Skutečnost Nesmrtelnosti

Před tisíci lety
plakal po Trůnu.
    Před stovkami let
viděl Trůn.
    Před dvěma sty lety
se dotkl Trůnu.
    Před sto lety
se posadil na Trůn.
    Byl polapen Božskou Krásou.

   
Teď se stal Trůnem.
Skutečnost Nesmrtelnosti
    ho považuje za svého.