206. Neobávej se!

Ó tělo, neobávej se!
Ještě jsem nezačal
odpočívat.

    Ó vitálno, neobávej se!
Ještě jsem nezačal
bojovat.

    Ó mysli, neobávej se!
Ještě jsem nezačal
    přemýšlet.

    Ó srdce, neobávej se!
Ještě jsem nezačal
    milovat.

    Ó duše, neobávej se!
Ještě jsem nezačal
    projevovat.

Mí drazí přátelé,
až udeří hodina,
začnu hrát svou roli
v květinách vaší inspirace,
s plameny vaší aspirace
a pro Slunce vaší realizace.