255. Můj deník

V časných hodinách svítání,
v pozdních hodinách noci,
píši svůj deník.
V mém deníku je jen jediné slovo:
Vděčnost.
Vděčnost Božímu Soucitu,
vděčnost službě člověka,
vděčnost myšlence na své sebepřekonání,
vděčnost svému sebedotazování,
vděčnost svému objevování Boha.