264. Každý má přidělenu svou práci

Nemluvím o sobě špatně.
Proč?
Nechci brát práci
svým nepřátelům.

Nemluvím o sobě hezky.
Proč?
Obávám se, že by nevypadalo dobře,
kdybych dělal práci Boha.