292. Odevzdávám se

Odevzdávám se radosti,
neboť
radost je síla.

Odevzdávám se lásce,
neboť
láska je vznešená síla.

Odevzdávám se jednotě,
neboť
jednota je nezměrná síla.

Odevzdávám se Bohu,
neboť
Bůh je Absolutní Síla Nejvyšší.