307. Bůh je závislý na tobě

Boží příchod
zcela
záleží na tvé božské odvaze
a
božské houževnatosti.
Považuj Ho za svého bezpodmínečného otroka;
bude tím nesmírně potěšen.
Drž se své realizace a svého tvrzení;
nabídne ti Korunu svého Srdce.