308. Ona a on počítají rozdílně

Ona počítá Boží Požehnání.
  Proto
  je šťastná.

On počítá své neúspěchy.
  Proto
  je nešťastný.

Ona oddaně počítá Boží božské pochvaly.
  Proto
  je šťastná.

On chamtivě počítá jen svá dosažení.
  Proto
  je nešťastný.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 7.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1973.

Toto je 38th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 7, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »