308. Ona a on počítají rozdílně

Ona počítá Boží Požehnání.
    Proto
    je šťastná.

On počítá své neúspěchy.
    Proto
    je nešťastný.

Ona oddaně počítá Boží božské pochvaly.
    Proto
    je šťastná.
   
On chamtivě počítá jen svá dosažení.
    Proto
    je nešťastný.