308. Ona a on počítají rozdílně

Ona počítá Boží Požehnání.
Proto
je šťastná.

On počítá své neúspěchy.
Proto
je nešťastný.

Ona oddaně počítá Boží božské pochvaly.
Proto
je šťastná.

On chamtivě počítá jen svá dosažení.
Proto
je nešťastný.