355. Jediná chyba

Jedinou chybou jeho těla je,
    že spí příliš mnoho.
Jedinou chybou jeho vitálna je,
    že běhá příliš mnoho.
Jedinou chybou jeho mysli je,
    že pochybuje příliš mnoho.
Jedinou vinou jeho srdce je,
    že věří příliš mnoho.
Jedinou chybou jeho duše je,
    že žádnou nemá, opravdu žádnou.