356. Můj Bůh se na mě zlobí

Můj Bůh se na mě zlobí,
    protože
    jsem zapomněl.
Můj Bůh se na mě zlobí,
    protože
    odpouštím.
   
Co jsem zapomněl?
    zapomněl jsem
    na zasvěcenou službu světa vůči mně.
Co odpouštím?
    Odpouštím
    mé nevědomosti,
    mé proudící nevědomosti,
    mé zvětšující se nevědomosti,
    mé nesmrtelné nevědomosti.