401. Společný bankovní účet

Bůh a já
máme společný bankovní účet.
On vydělává a vkládá;
já nevydělávám ani nevkládám.
"Synu," říká, "proč si nevybereš
a nekoupíš si své touhy?
Na konci roku
bychom tak platili
menší daně z příjmu pro Satana.
A také z dalšího důvodu
bych chtěl, aby sis vybral
z banky naše bohatství:
jestliže budeš vystavovat šeky ostatním,
svět uvidí,
že ty a Já jsme dobří partneři,
milující partneři, věční partneři.“