404. Píseň evoluce

Opice slezla se stromu;
hle, stala se člověkem.

Člověk se díval vzhůru;
hle, stal se bohem.

Bůh se podíval do nitra;
hle, stal se
energií op ice,
trpělivostí stromu,
odpuštěním člověka,
zasvěcením Nejvyššímu.