409. Napoleoni

Vitální Napoleon
vzdoruje a vítězí.
Mentální Napoleon
se odnaučuje a stává se sluncem poznání.
Psychický Napoleon
se odavzdává a stává se Bohem-Láskou.