455. Jeho nepřítomnost

Jeho fyzická nepřítomnost
snižuje mé malé naděje
a zvyšuje mé velké naděje.

Jeho duchovní nepřítomnost ničí
všechny mé naděje, malé i velké.

V jeho fyzické nepřítomnosti
vidím svůj cíl,
ačkoli docela daleko.
V jeho duchovní nepřítomnosti
vidím jen bezcílné pobřeží.