465. Ona pečuje

Ona pečuje o lásku,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o oddanost,
on pečuje lhostejnost.

Ona pečuje o odevzdanost,
on pečuje o lhostejnost.
Ona pečuje o křivdy,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o zoufalství,
on pečuje o lhostejnost.

Ona pečuje o lhostejnost.
On se dotýká jejích nohou,
líbá její nohy,
stává se jejím otrokem.