465. Ona pečuje

Ona pečuje o lásku,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o oddanost,
on pečuje lhostejnost.

Ona pečuje o odevzdanost,
on pečuje o lhostejnost.
Ona pečuje o křivdy,
on pečuje o lhostejnost.
One pečuje o zoufalství,
on pečuje o lhostejnost.

Ona pečuje o lhostejnost.
On se dotýká jejích nohou,
líbá její nohy,
stává se jejím otrokem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1973.

Toto je 41st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »