503. Kdo má všechny odpovědi?

Máš všechny odpovědi?
Ne!

Má všechny odpovědi?
Ne!

Mám všechny odpovědi?
Ne!

Kdo má všechny odpovědi?
Víra, lidská víra,
její víra v sebe sama,
její víra v Boha.